Siirry suoraan sisältöön

Eräensiapukoulutukset

Meidän eräensiapukoulutuksemme poikkeavat perinteisistä ensiapukoulutuksista siinä, että niissä paneudutaan enemmän nimenomaan varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä pyritään kehittämään turvallista ajattelutapaa luontoon lähtiessä. Kurssilla käymme läpi perusteita ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta, jotta ymmärretään miksi mitäkin tehdään ja osataan ennakoida löydösten mukaan. Lisäksi kurssilla opetetaan auttamaan sairaskohtauksen saanutta tai onnettomuuteen joutunutta mahdollisesti haastavissa olosuhteissa ja mahdollisesti kauempana asutuskeskusten ulkopuolella, jolloin ammattiavun paikalle saamisessa voi kestää hyvinkin kauan. Tällaisessa tilanteessa saat valmiuden tehdä hieman enemmän kuin mitä perinteisillä ensiapukursseilla opetetaan, nämä voi olla henkeä pelastavia toimenpiteitä. 

Etenkin täällä meillä Lapissa avun viiveet voivat ajoittain olla hyvinkin pitkiä eikä tarvitse olla edes tiettömien taipaleiden takana vaan meillä Lapissa muutenkin välimatkat ovat pitkiä, joten avun saannissa voi jo senkin vuoksi kestää tunteja. Ja voit kuvitella kauanko se sitten voi kestää, kun autettava onkin maastossa tai kauempana erämaassa. 

Eräensiapukoulutukset ovat suunnattu kaikille ulkoilma harrastelijoille, kuten myös luonnossa ammatikseen liikkuville. Harjoitukset toteutetaan säistä riippumatta pääasiassa ulkona. Koulutus on intensiivinen ja voi vaatia epämukavuusalueelle menemistä.

Eränsiapukoulutuksessa kouluttajina toimivat pitkän linjan ensihoidon ammattilaiset. Heillä on lisäksi kokemusta myös maasto-olosuhteissa annetusta ensiavusta sekä maasto-olosuhteissa toimisesta eri vuoden aikoina.

Seuraava eräensiapukoulutus järjestetään kesällä 2025.

Aiheet:

  • Perusteet ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta
  • Riskit ja turvallisuus, esimerkiksi hätämajoitteet, maastosta pelastamisen perusteet, evakuointi
  • Tapaturmat ja vammautuminen, esimerkiksi systemaattinen tutkiminen ja ensiarvio, murtumat ja nivelen sijoiltaanmeno
  • Haavat, esimerkiksi puhdistaminen ja hoito, henkeä uhkaavat verenvuodot
  • Hygienia, esimerkiksi ruoansulatuselimistön ongelmatilanteet
  • Kylmät ja kuumat olosuhteet, esimerkiksi paleltumat, palovammat, lämpöuupuminen
  • Erityistilanteet, esimerkiksi puremat ja pistot, allerginen reaktio, amputaatio, pistohaavat, veden varaan joutuminen,
  • Vakava sairastuminen ja tilan seuraaminen
  • Äkillinen kriisitilanne

Maksuehto on 14 päivää netto ja viivästyskorko korkolain mukainen. Laskuun lisätään laskutuslisä 5,00 € + alv 24 %. Ilmoittautuminen on sitova. Viikkoa ennen koulutusta tehdystä peruutuksesta peritään 50 % koulutuksen hinnasta, sen jälkeen ja peruuttamattomasta koulutuksesta peritään koko kurssin hinta.

MIKÄLI TARVE RYHMÄKOULUTUKSELLE TAI MUULLE RÄÄTÄLÖIDYLLE KOULUTUKSELLE

PYYDÄ TARJOUS