Siirry suoraan sisältöön

YRITYKSILLE

Työntekijän hyvinvointiin satsaaminen on kannattava sijoitus

Yrityksille tarjoamme monipuolisia TYHY- palveluita parantamaan työntekijöiden hyvinvointia ja työssäjaksamista. Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi.  Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Työkaverin kanssa jaettu huumorintaju, keskinäinen huomioiminen ja viihtyisä työyhteisö ovat pieniä suuria asioita, mutta kokonaisuuden kannalta tärkeitä.

Tilauskoulutukset yrityksille ja yhteisöille

Ensiapukoulutus on osa organisaation työturvallisuutta ja ensiaputaitoisista työntekijöistä on yritykselle hyötyä monin tavoin. Työympäristön käytännön riskit ja vaaranpaikat huomioiva koulutus ennaltaehkäisee tapaturmia työyhteisössä. Ensiapukoulutuksen avulla taataan, että työpaikalla osataan toimia tapaturma tai onnettomuuden sattuessa. Työpaikan henkilökunnasta vähikntään 5 % tulee olla ensiapukoulutettuja. Koulutuksen sisällössä huomioidaan työpaikan olosuhteet, todennäköisimmät tapaturmariskit, vaaratekijät ja hätätilanteet. Ensiaputilanteita käsitellään erityisesti työpaikan näkökulmasta.

SPR ensiapukurssien sisällöt ja kouluttajat täyttävät Kelan ja sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ostat ensiapukoulutuksen meidän kautta, voit hakea Kelalta takaisin kustannuksia. Työnantaja ja yrittäjä voivat saada korvausta ensiapuvälineistä ja -koulutuksesta osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I).